Archive

Neon nieistniejący   Lokalizacja: Pleszew Data powstania: Nieznana Autor projektu: Nieznany Materiał: metal, neon   Fotografie: Maciej Grzywaczewski www.maciej-grz.pl / www.stare-neony.pl Materiały dzięki uprzejmości Macieja Grzywaczewskiego   "Pleszewski dworzec znajdował się w samym centrum miasta - przy Placu Powstańców Wielkopolskich. Neony zainstalowane na dachu obiektu stanowiły nazwę miasta (ciekawy szeryfowy krój czcionki), napis 'dworzec autobusowy' oraz charakterystyczne logo PKS....

Neon nieistniejący   Lokalizacja: Pleszew, Poznańska Data powstania: Nieznana Autor projektu: Nieznany Materiał: metal, neon   Fotografie: Maciej Grzywaczewski www.maciej-grz.pl / www.stare-neony.pl Materiały dzięki uprzejmości Macieja Grzywaczewskiego   "Pozostałości po pionowym starym neonie pleszewskiego kina przy ul. Poznańskiej. Podobny projekt neonu był stosowany w innych miejscowościach. Neon zdemontowany". Źródło: STARE NEONY...