Archive

Neon nieistniejący   Lokalizacja: Wronki Data powstania: Nieznana Autor projektu: Nieznany Materiał: metal, neon   Fotografie: Maciej Grzywaczewski www.maciej-grz.pl / www.stare-neony.pl Materiały dzięki uprzejmości Macieja Grzywaczewskiego   "Resztki po wronieckim sklepie Społem "Danusia" przy ul. Jaworowej. Napis 'Społem' widniał tam w najbardziej optymalnym dla siebie kroju. Neon został zdemontowany". Źródło: STARE NEONY...

Neon nieistniejący   Lokalizacja: Wronki Data powstania: Nieznana Autor projektu: Nieznany Materiał: metal, neon   Fotografie: Maciej Grzywaczewski www.maciej-grz.pl / www.stare-neony.pl Materiały dzięki uprzejmości Macieja Grzywaczewskiego   "Bodaj największa post-neonowa fuszerka upubliczniona na tej stronie internetowej. Widoczne blaszane litery po dawnych neonach wronieckiej restauracji "BOROWIANKA" firmowanej przez lokalną spółdzielnię spożywców "Społem". Po zdemontowaniu szkła litery zostały podświetlane halogenami,...