WIELKA WARSZAWA

Miasto
Warszawa
Szczegóły

Neon istniejący

 

Lokalizacja: Warszawa, Marszałkowska 77/79
Data powstania: 2018
Autor projektu: Arek Vaz
Materiał: metal, neon

 

Neon powstał w ramach budżetu partycypacyjnego

Realizacja: ZGN Śródmieście

Produkcja: Neon-Studio & Design

 

Fotografie: Dominika Woźniak, czescczolem.pl
Materiały dzięki uprzejmości artysty

 

Warszawa – schemat podziału dzielnicowego

Kompozycja graficzna opracowana w 1928 jako zobrazowanie nowego modelu planowanego rozwoju miasta. Sama ilustracja została sporządzona w stylistyce inspirowanej awangardową grafiką modernistyczną. Schemat powstał na postawie prac nad nowoczesnym planem zabudowy Warszawy, prowadzonymi przez Biuro Regulacji od 1927 roku.

Koncepcja obrazuje rozwój w Warszawy podzielonej funkcjonalnie na dzielnice śródmiejskiego City, Osi Saskiej i Traktu Królewskiego, historyczne Śródmieście z intensywną zabudową mieszkaniową, dzielnicy reprezentacyjnej na Polu Mokotowskim oraz oddzielnych zgrupowań dzielnic mieszkaniowych i przemysłowych. Poszczególne dzielnice rozdzielone zostały korytarzami wymiany powietrznej- zielonymi klinami, przy jednoczesnej rozbudowie tras obwodowych oraz arterii dzielnicowych.

Projektowane założenia funkcjonalne wprowadzono do nowoczesnego Planu Ogólnego Warszawy, uchwalonego w 1931 roku. Opracowanie to było w późniejszych latach korygowane, lecz formalnie obowiązywało aż do 1951 roku, zaś wiele elementów kompozycji urbanistycznej nadal istnieje i spełnia swoją funkcję we współczesnej strukturze metropolii.

 

Projekt bazuje na „Schemacie rozwoju i podziału nowych dzielnic oraz terenów funkcjonalnych, wytyczanych na dotychczasowych przedmieściach Warszawy.” Grafika ta w uproszczony sposób przedstawia założenia „Planu Ogólnego Wielkiej Warszawy”, opracowanego w 1928 roku przez zespół urbanistów, architektów i techników pod kierunkiem Stanisława Różańskiego. Plan powstał w założeniu realizacji w ciągu 25 lat, kiedy to ludność wzrosnąć miała z 1 do 3 mln mieszkańców miasta oraz najbliższych terenów podmiejskich.

Grafika poza swoją funkcją użyteczną, stanowi niezwykle piękne odwołanie do warszawskiej sztuki modernizmu. Geometryczna, niebanalna i jednocześnie oszczędna w formie konstrukcja to pokaz kunsztu kompozycji i gry kształtami. Ponadto, grafika z dawnych lat mówi także o ważnej sprawie jaką dla każdego dużego miasta jest idea planowania przestrzennego i funkcjonalnego oraz kształtowanie jego rozwoju.

 

Tekst autorski